Mavesår rammer alle heste

Mavesår rammer alle heste

Ny dansk forskning: Vidste du at mavesår rammer alle heste, uanset alder og arbejdsniveau? Vidste du, at der ikke er nogen forskel på racernes disponering for udvikling af mavesår – eller at heste, der overvejende får halm som grovfoder har 4,4 x så stor risiko for udvikling af mavesår? Vidste du, at over 2 gram stivelse pr. kilo hest, forøger risikoen for mavesår. Det betyder i princippet, at en 500 kilo hest er i risikozonen, hvis den fodres med mere end 2,4 kilo korn. Vidste du, at 53% af alle de undersøgte heste havde kliniske mavesår? Heste-nettet har snakket med dyrlæge Nanna Luthersson.

Hovedkonklusionen i dyrlæge Nanna Lutherssons store studie er, at fodring og management af hesten i realiteten har den største betydning for udvikling af mavesår hos hesten – og ikke alder og arbejdsmængde. Stik imod tidligere antagelser om at især højtydende konkurrenceheste er i risikogruppen for udvikling af mavesår, viser dyrlæge Nanna Lutherssons studie, at alle heste og ponyer potentielt er i risikogruppen.

Nanna Luthersson startede allerede tilbage i 2005 med at samle heste og ponyer ind til et omfattende studie, som skulle give et praj om, hvad status var i den danske hestebefolkning. Dét i sig selv var noget af en opgave, da alle heste naturligvis skulle være helt sunde og raske. Næste step var, at der mindst skulle indgå 5 heste fra hver stald, da staldmanagement indgik som et særdeles vigtigt parameter i undersøgelsen. Tesen bag studiet var især at få belyst, hvor stor betydning staldmanagement har for udvikling af mavesår.

Alle heste og ponyer disponeret

“Jeg synes der kom nogle særdeles overraskende resultater frem i lyset. Især i betragtning af, at de studier man kender, udført på primært fuldblodsheste, viser en sammenhæng mellem relationen af arbejdsmængde og mavesår. Efter vi har korrigeret for de værste skævheder og taget vores forbehold i indsamlingsmetoden, viser det sig overraskende, at mavesår ikke er relateret til hverken alder, arbejdsmængde eller race, men derimod til fodring og management af hesten.

Nanna Luthersson uddyber, at de desværre ikke kunne udvælge hestene helt vilkårligt -det havde været bedre statistisk set, forklarer hun til heste-nettet. Men trods de forbehold, der ligger i indsamlingen af det store datasæt, er det er rigtig interessant,” siger Nanna Luthersson, og tilføjer, at den ældre varmblods-“foldbums” dermed er mindst lige så disponeret som den unge højttydende sportspony.Pas på halm

Men det er ikke kun alder, arbejdsmængde og raceparametre, der overraskede Nanna Luthersson. De heste som blev udsat for udelukkende halm som grovfoder, havde 4,4 x så stor risiko for udvikling af mavesår. Det skyldes, at halm i modsætning til fx hø og wrap, ikke danner den fibermåtte, der normalt beskytter maveslimhinden imod syreætsninger. Halm har en anden ufordøjelig og -ikke vandsugende træfiber-konsistens, som ikke yder slimhinderne tilstrækkelig beskyttelse, forklarer Nanna Luthersson.“Mange heste får langt mere end 2,4 kg havre”

Jordfoldsheste og heste på spåner, der står mange timer uden adgang til grovfoder havde næsten 2,7 gange så stor risiko for at udvikle mavesår, i forhold til de heste der havde regelmæssig adgang til grovfoder. Nanna Luthersson forklarer, at den gruppe af heste, der blev tildelt mere end 2 gr. stivelse pr. kilo hest, var i risiko for mavesår: “Indtager hesten mere end de 2 gram stivelse pr. kilo hest er den faktisk udsat”, afslører Nanna Luthersson overraskende. “Det svarer til, at en 500 kilo hest får 2,4 kilo havre, oplyser hun og fortsætter: Hvis hesten fodres med byg, er mængden endnu lavere, da byg indeholder 49% stivelse. Der er mange heste, der får langt mere end det, fastslår Nanna Luthersson.Management aller vigtigst

Opsummerende kan man sige, at den hest eller pony, der fodres med store mængder stivelsesholdigt foder og kun små måske mængder grovfoder eller evt. med halm som det primære grovfoder er i højrisikogruppen. Nanna Luthersson konkluderer derfor, at det vigtigste i studiet er, at management og fodring, herunder tildeling af store mængder stivelsesholdigt foder er væsentligere end arbejdsniveauet – uanset om hesten er præstationshest eller ej. “For megen stivelse giver ganske enkelt en forøget risiko for udvikling af mavesår”, slutter Nanna Luthersson.

Nanna Lutherssons mavesårsstudie er indsendt til publikation.Om studiet:

201 heste og ponyer fra 5 regioner i DK
Sunde og raske heste, der kom på stald
Minimum 5 heste/ponyer fra hver stald
Alderspredning: 18% under 3 år, 5% avlshopper, 15% udvoksede heste på fold, 50% i let arbejde, 12% højtydende konkurrenceheste
Racer: Godt halvdelen var varmblodsheste, resten fordelt på islændere, sportsponyer, fuldblodsheste, friesere, belgiere og travere.

Grader for mavesår 1-5:


0= intet af betydning
1= svage tegn, kan være baggrundsstøj
2= kliniske mavesår
3-5= alvorligere tegn på mavesår

Kilde: heste-nettet.dk – Af dyrlæge Nanna Luthersson

For nylig set

Ingen produkter

Menu

Mit HesteGrovvaren

QR kode